December 2, 2008

On Fire!

2nd Dec 2008, fire behind Hilton, not sure where it comes from..

1.16pm
1.17pm
1.19pm
1.20pm
1.23pm
1.26pm
1.29pm
1.31pm
1.33pm1.51pm - still can see some smoke coming up!

5 comments:

Sumuk said...

WOW! dont tell me its another terrorist attack?!

lvynana said...

Nope..I hope not.

tikiyung said...

haha...sikda lah sampei tahap ya. maybe ada org bakar Top-Spot kut, seafood sia sik nyaman.

Sumuk said...

so, its the SMK Kuching High la o..

lvynana said...

auk..kesian sekolah lamak ya.