October 6, 2010

Teambuilding - Offset

Kami mula berkumpul seawal jam 6.30 pagi.
Exercise dulu dan amanat daripada Pengarah.

No comments: